+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
logo Olomocký kraj

fulltext

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost

Územní plán Víceměřice - Opatření obecné povahy č. 1/2017územní plán č.12017.PDF  přílohy umístěny na stránkách v sekci Obecní úřad - Územní plán

12.4.2017
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV komunální odpad.pdf
 
1.1.2020
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV veřejné prostranství.pdf
1.1.2020
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Víceměřice OZV 1 2015.pdf
 
1.4.2015
Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává  Tržní řád.pdf
 10.7.2013
Obecně závazná vyhláška obce Víceměřice č. 1/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veř. prostranství k ochraně životního prostředí 1.5.2011
OZV č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Víceměřice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 1.11.2011
Obecně závazná vyhláška obce Víceměřice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Řád veřejného pohřebiště obce Víceměřice 9.4.2018 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

EKO-KOM, a.s. - Autorizovaná obalová společnost

Autorizovaná obalová společnost, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Třídění odpadů a recyklaci zajišťuje prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.
V obci Víceměřice je zřízeno 5 sběrných míst, kde můžete Vy, občané, odkládat odpady z obalů.

  • Žlutý kontejner slouží pro plast
  • modrý kontejner pro papír
  • zelený kontejner pro barevné sklo
  • bílý kontejner pro bílé sklo. 

Děkujeme Všem, kteří se podílíte na třídění odpadu.

Box na baterie

Oznamujeme občanům, že na sběrnou nádobu na nebezpečný odpad, která je umístěna v chodbě obecního úřadu, byla namontována schránka sloužící ke sběru použitých baterií (tužkových apod).