+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
logo Olomocký kraj

24. 5. Jana

Zítra: Viola
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost

Územní plán Víceměřice - Opatření obecné povahy č. 1/2017územní plán č.12017.PDF  přílohy umístěny na stránkách v sekci Obecní úřad - Územní plán

12.4.2017
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV o místním poplatku odpadového hospodářství.pdf
1.1.2024
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV veřejné prostranství.pdf
1.1.2020
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství OZV 2022.pdf
 
13.10.2022
Obecně závazná vyhláška obce Víceměřice č. 1/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veř. prostranství k ochraně životního prostředí 1.5.2011
OZV č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Víceměřice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 1.11.2011
Obecně závazná vyhláška obce Víceměřice o místním poplatku ze psů OZV o místním poplatků ze psů.pdf 1.1.2024
4Řád veřejného pohřebiště obce Víceměřice

9.4.2018 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Pravidla pro vydávání obecního časopisu

Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje NAŠE OBEC.pdf

Usnesení zastupitelstva

Ve čtvrtletníku "NAŠE OBEC"

Čtvrtletník "NAŠE OBEC"

EKO-KOM, a.s. - Autorizovaná obalová společnost

Autorizovaná obalová společnost, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Třídění odpadů a recyklaci zajišťuje prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.
V obci Víceměřice je zřízeno 5 sběrných míst, kde můžete Vy, občané, odkládat odpady z obalů.

  • Žlutý kontejner slouží pro plast
  • modrý kontejner pro papír
  • zelený kontejner pro barevné sklo
  • bílý kontejner pro bílé sklo. 

Děkujeme Všem, kteří se podílíte na třídění odpadu.

Box na baterie

Oznamujeme občanům, že na sběrnou nádobu na nebezpečný odpad, která je umístěna v chodbě obecního úřadu, byla namontována schránka sloužící ke sběru použitých baterií (tužkových apod).