+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
logo Olomocký kraj

31. 1. Marika

Zítra: Hynek
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

DOTACE 

Dotace od Olomouckého kraje v roce 2022 na pořízení nového přívěsného vozíku pro JSDH

Obec Víceměřice obdržela investiční dotaci ve výši 45.400 Kč od Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022 - pořízení nového přívěsného vozíku pro JSDH.

 

Revitalizace vybraných ploch v intravilánu obce Víceměřice

439.jpgmzp.jpeg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt je zaměřen na revitalizaci zeleně v obci Víceměřice. Dojde k výsadbě stromů a keřů na plochách v rámci celé obce. Cílem projektu je posílení funkcí zeleně v obci, zvýšení estetické hodnoty a vytvoření nových ploch zeleně v obci s cílem zvýšit ekologickou stabilitu území. 

Celkové způsobilé výdaje: 1  149 674 Kč

Dotace EU: 689 804 Kč (60%)

Příspěvek příjemce podpory: 459 870 Kč (40%)

Datum zahájení realizace projektu: 29.5.2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Dotace od Olomouckého kraje v roce 2021 - 2022 výstavba nového pavilonu Domova se zvláštním režimem (DZR) v areálu Domova u rybníka Víceměřice, p.o.

Obec Víceměřice obdržela individuální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti sociální, ve výši 16 908 000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na projekt "Domov u rybníka Víceměřice - pavilon DZR", jehož předmětem je výstavba nového pavilonu Domova se zvláštním režimem (DZR) v areálu Domova u rybníka Víceměřice, p.o. , přičemž výstavbou vznikne 36 nových lůžek pro klienty, jejichž stav vyžaduje pomoc při péči o vlastní osobu a zvýšený dohled. 

 

 

Dotace Olomouckého kraje v roce 2021 pořízení dopravního automobilu pro hasiče

Obec Víceměřice obdržela investiční příspěvek na částečnou úhradu výdajů na  pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Víceměřice. Pořízení dopravního prostředku je současně realizováno z dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky "Dotace pro jednotky SDH  obcí" v roce 2021. 

                                                                                                                                                                                       

 

 

Dotace od Olomouckého kraje v roce 2019

Obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 27.500,- Kč od Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2019 na opravu požární techniky JSDH Víceměřice - oprava hasičského auta Ford Transit 280S.

Logo_kraje.jpg

Projekt obnovy "Restaurování památníku pozemkové reformy" se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu památkové péče v roce 2019 - Obnova staveb drobné architektury místního významu.

Logo_kraje.jpg

Poskytnuta finanční dotace od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2019 na opravu střechy Mateřské školy Víceměřice, p.o..

Logo_kraje.jpg

Olomoucký kraj v roce 2019 finančně podpořil částečnou úhradu výdajů na "Naučná stezka Víceměřice" .

Logo_kraje.jpg

Dotace od Olomouckého kraje v roce 2018

Obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 19.000,- Kč od Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2018 na  vybavení JSDH Víceměřice - nákup požárního žebříku..

 

Za finanční podpory ve výši 80.000,- Kč od Olomouckého kraje  z Programu památkové péče realizována repase  vchodových dveří do zámku Víceměřice. 
 Logo_kraje_na_web[1][1].jpg

 

 

Logo_kraje_na_web[1][1].jpgPoskytnuta finanční dotace ve výši 19.000,- Kč od Olomouckého kraje z Programu podpory kultury v roce 2018 na nákup ozvučovací sestavy.

 

SVOZ ODPADU

svoz odpadu obec vicemerice.jpg

Příspěvek od Olomouckého kraje v roce 2015  - "Víceměřice prodloužení splaškové kanalizace" 

Olomoucký kraj  přispěl z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje  na realizaci stavby "Víceměřice

- prodloužení splaškové kanalizace"  obci Víceměřice  dotací ve výši 500.000,- Kč..