+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
logo Olomocký kraj

13. 4. Aleš

Zítra: Vincent
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

DOTACE 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Obec Víceměřice obdržela dotaci z Programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016560 s názvem akce: Zkvalitnění materiálně - technické základny a provozu Domova u rybníka Víceměřice. Jedná se pořízení elektromobilu, nábytku a zdravotního vybavení pro pavilon DZR. 

 elektromobil  elektromobil 

zdravotní vybavení zdravotní vybavení

nábytek nábytek

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ finančně podpořila projekt "Víceměřice - stromky u rybníka" ve výši 135 022,- Kč

Nadace CEZ

Dotace od Olomouckého kraje v roce 2023

-na akci Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého I. etapa

logo

Obec Víceměřice obdržela neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč od Olomouckého kraje z dotačního programu Obnova kulturních památek 2023 na akci Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého I. etapa.

 

- na akci Nákup traktůrku k údržbě sportoviště

Obec Víceměřice obdržela investiční dotaci ve výši 61 000,- Kč od Olomouckého kraje z Programu na podporu investičn

logo

ích akci v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2023, a to na Nákup traktůrku k údržbě sportoviště.

 

- na akci Gulášvar

logo

Obec Víceměřice obdržela neinvestiční dotaci ve výši 10 000,- Kč od Olomouckého kraje z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 na akci Gulášvar. 

 

-na akci Víceměřice - prodloužení sítí

Obec Víceměřice obdržela investiční dotaci v celkové výši 530 619,- Kč na akci " Víceměřice - prodloužení sítí" od Olomouckého kraje z dotačního programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 pro dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

publicita


 

logo

Dotace od Olomouckého kraje v roce 2022 na pořízení nového přívěsného vozíku pro JSDH

Obec Víceměřice obdržela investiční dotaci ve výši 45.400 Kč od Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022 - pořízení nového přívěsného vozíku pro JSDH.


 

Revitalizace vybraných ploch v intravilánu obce Víceměřice

logologo

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt je zaměřen na revitalizaci zeleně v obci Víceměřice. Dojde k výsadbě stromů a keřů na plochách v rámci celé obce. Cílem projektu je posílení funkcí zeleně v obci, zvýšení estetické hodnoty a vytvoření nových ploch zeleně v obci s cílem zvýšit ekologickou stabilitu území. 

Celkové způsobilé výdaje: 1  149 674 Kč

Dotace EU: 689 804 Kč (60%)

Příspěvek příjemce podpory: 459 870 Kč (40%)

Datum zahájení realizace projektu: 29.5.2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Dotace od Olomouckého kraje v roce 2021 - 2022 výstavba nového pavilonu Domova se zvláštním režimem (DZR) v areálu Domova u rybníka Víceměřice, p.o.

Obec Víceměřice obdržela individuální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti sociální, ve výši 16 908 000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na projekt "Domov u rybníka Víceměřice - pavilon DZR", jehož předmětem je výstavba nového pavilonu Domova se zvláštním režimem (DZR) v areálu Domova u rybníka Víceměřice, p.o. , přičemž výstavbou vznikne 36 nových lůžek pro klienty, jejichž stav vyžaduje pomoc při péči o vlastní osobu a zvýšený dohled. 

logo

 

 


Dotace Olomouckého kraje v roce 2021 pořízení dopravního automobilu pro hasiče

logoObec Víceměřice obdržela investiční příspěvek na částečnou úhradu výdajů na  pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Víceměřice. Pořízení dopravního prostředku je současně realizováno z dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky "Dotace pro jednotky SDH  obcí" v roce 2021. 

                                                                                                                                                                                       

 


 

Dotace od Olomouckého kraje v roce 2019

Obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 27.500,- Kč od Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2019 na opravu požární techniky JSDH Víceměřice - oprava hasičského auta Ford Transit 280S.

logo

Projekt obnovy "Restaurování památníku pozemkové reformy" se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu památkové péče v roce 2019 - Obnova staveb drobné architektury místního významu.

logo

Poskytnuta finanční dotace od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2019 na opravu střechy Mateřské školy Víceměřice, p.o..

logo

Olomoucký kraj v roce 2019 finančně podpořil částečnou úhradu výdajů na "Naučná stezka Víceměřice" .

logo