+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
logo Olomocký kraj

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky 

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:

  • fyzická osoba přihlášená v obci 
  • nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
Poplatek za odpad 700,- Kč/osoba

Místní poplatek ze psů:

  • poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky, poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla
  • poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců
Místní poplatek ze psů

100,- Kč/pes


Poplatky jsou splatné jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Lze je uhradit na pokladně obecního úřadu v pokladní dny:

Pondělí 8,00 - 11,00 13,00 - 17,00

nebo na číslo účtu obce 184 042 845/0300, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu.


Formuláře:

Formulář k přihlášení psa: Přihlášení psa

Formulář k odhlášení psa: Odhlášení psa