Pravidla 

Práva a povinnosti dětí:

 • Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby
 • Vykonávat samostatně činnost související se sebeobsluhou
 • Užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel
 • Účastnit se i neúčastnit aktivit nabízených učitelkou
 • Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
 • Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
 • Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, respektovat, hledat společná řešení
 • Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel

Pravidla soužití ve třídě:

Pravidla vznikla na základě skutečných situací, byla vytvořena dětmi nebo s jejich pomocí.
Všichni, hlavně ty mladší děti, zatím nepoužívají celý výčet pravidel, ale postupně se přidávají.

Třída

 • Do třídy vstupujeme pouze v přezůvkách
 • Po třídě chodíme pomalu, neběháme mezi stolečky
 • Kočárky, nákladní auta jezdí v herně jen tam, kde mají vymezené místo
 • K činnosti používáme všechno na co dosáhneme, o ostatní žádáme paní učitelku
 • O nůžky děti tříleté žádají paní učitelku, starší děti si berou nůžky samy
 • Po tvořivé práci – výtvarná, pracovní činnost- po sobě uklízíme
 • Neničit věci a hotové výrobky dětí – stavby
 • Hračky uklízíme na své místo
 • Neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • Dodržovat hygienu
 • Neničit věci, práci a úsilí jiných
 • Dokončit započatou práci
 • Používat vhodná slova
 • Nekřičet na kamarády
 • Umět požádat o pomoc, poděkovat
 • Neubližovat si, ale pomáhat, je-li třeba
 • Nebrat věci- domluvit si střídání, při neshodě vyjednávat
 • Při svačině přinášíme nejdříve talíř a potom sklenici nebo hrnek, stejně tak i odnášíme- z bezpečnostních důvodů – rozbití nádobí, pořezání
 • Pitný režim dodržujeme u stolečku, pití nenosíme ke stolečku s hračkami, s výkresy a stavebnicemi, aby nedocházelo k rozlévání

Umývárna

 • Při odchodu z herny do umývárny jdeme tak, abychom se nezranili
 • Dodržovat hygienické návyky – použití mýdla, utření rukou- sundat ručník s háčku
 • Používat jen potřebné množství mýdla na ruce – nekapat po zemi
 • Vždy po použití WC si ruce umýváme
 • Zuby si čistíme nad umývadlem
 • Pastu dává na kartáček služba- všichni z jedné tuby
 • Vodu po použití zastavíme

WC

 • Dbáme na soukromí dětí
 • Netlačíme se před WC, nestavíme se do zástupu
 • Po použití WC spláchneme
 • Podle potřeby přivoláme učitelku nebo školnici či uklizečku/znečištění/

Šatna

 • Při příchodu do šatny se postavíme každý ke své skříňce
 • Nejdříve si oblékáme kalhoty, boty, teprve potom bereme další kusy oděvu
 • V šatně na lavičce se nestrkáme, může dojít k úrazu, je tam malý prostor
 • Děti, které jsou oblečeny pomáhají méně zdatným dětem nebo sedí na lavičce

Pravidla, která nás provází celým dnem a platí všude

 • Neničíme práci druhých – výtvory kamarádů, práce dospělých
 • Dokončujeme započatou práci
 • Nekřičíme, nepoužíváme nevhodná slova
 • Nasloucháme dospělým , dětem
 • Umíme poprosit, poděkovat
 • Zdravíme všechny dospělé osoby
 • Učitelky můžeme oslovovat křestním jménem, vykáme
 • Neubližujeme druhým, pomáháme si
 • Respektujeme potřebu spánku u svých kamarádů
 • Po hře hračky uklízíme
 • Mluví jen jedno dítě, nepřekřikujeme se

Pravidla soužití přijatých dospělými:

 • Důvěra
 • Pravdivost
 • Aktivně naslouchat
 • Neshazovat
 • Osobní maximum

 

msvicemerice_footer.png