Aktuality


Zápis do MŠ Víceměřice na školní rok 2023 - 2024

Datum konání: 2. 5. 2023 - 3. 5. 2023

Zápis do MŠ Víceměřice na rok 2023 - 2024.odtZápis do MŠ Víceměřice na školní rok 2022-2023

Datum konání: 2. 5. 2022 - 3. 5. 2022

Ve Víceměřicích dne 18.3.2022

Vážení,

ve dnech 2. - 3. května 2022 proběhne v Mateřské škole Víceměřice zápis k předškolnímu vzdělávání.

  • K zápisu je třeba ve stanoveném termínu doručit

přihlášku s potvrzením praktického dětského lékaře o splnění očkování (popř. potvrzením lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

a prostou kopii rodného listu dítěte.

  • Tiskopis - přihlášku k zápisu si vyžádejte přímo v MŠ, kterýkoliv den do 15.30 hodin nebo stáhněte z webových stránek školy (složka dokumenty)

  • Děti budou přijaty dle kritérií zpracovaných školou, nerozhoduje pořadí přijetí přihlášky.

  • Výsledek zápisu bude pod registračním číslem vyvěšen na webu školy do konce května.

Na Vás i vaše děti se těší zaměstnanci MŠ Víceměřice
msvicemerice_footer.png