Aktuality


Zápis do MŠ Víceměřice na rok 2021-2022

Datum konání: 3. 5. 2021 - 16. 5. 2021

zápis do MŠ Víceměřice 2021.docx

  • Zápis dětí na školní rok 2021, bude probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců, od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021.
  • K zápisu je třeba ve stanoveném termínu doručit

         (vhozením do schránky školy či poštou)

  • přihlášku s potvrzením praktického dětského lékaře o splnění očkování (popř. potvrzením lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

         a prostou kopii rodného listu dítěte.

  • Tiskopis - přihlášku k zápisu si vyžádejte 

          e-mailem či telefonicky na telefonním čísle 604 784 103 nebo si sami stáhněte na stránkách školy (složka dokumenty).

  • Po doručení přihlášky Vám potvrdíme její přijetí a sdělíme registrační číslo.
  • Děti budou přijaty dle kritérií zpracovaných školou, nerozhoduje pořadí přijetí přihlášky.
  • Výsledek zápisu bude pod registračním číslem vyvěšen na webu školy do konce května.

Zapsané mohou být děti, které dosáhnou dvou let do 31. 8. 2021.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pěti let do 31. 8. 2021.

Těší se na Vás zaměstnanci MŠ Víceměřice 
msvicemerice_footer.png