Vítejte na internetových stránkách MŠ Víceměřice!!!

Z HISTORIE A SOUČASNOSTI ŠKOLY

Naše mateřská škola je škola s dlouhodobou historií. První písemná zmínka o budově školy se nachází ve školní kronice, která začíná školním rokem 1948/1949. Tehdy se zde nacházely dvě třídy.

I. tř. se 17 žáky ( 1. a 2. postupový ročník )

II. tř. s 30 žáky ( 3.4. a 5. ročník ).

28. června 1975 se zde vyučovalo naposled. Rodičům bylo oznámeno, že v příštím školním roce budou děti převedeni na spádovou školu do Nezamyslic.

Budova však byla i nadále využívána místními dětmi a to jako Mateřská škola, kterou tehdy navštěvovalo 22 dětí. V roce 1997 bylo do MŠ zapsáno pouze 12 dětí, což vedlo k uzavření kuchyně a v roce 2001 byl pro malý počet dětí a vysoké náklady přerušen provoz MŠ úplně.

Od počátku roku 2007 prochází škola stavebními úpravami (snížení stropů, výměna podlahové krytiny, asanace zdiva, …) aby mohla být znovu uvedena do provozu.

Ve školním roce 2007/2008 je zapsáno do MŠ 15 dětí. Kapacita MŠ se brzy ukázala jako nedostačující a proto byla již v dalším školním roce navýšena na 24 dětí a v roce 2013 na 28 dětí.

V přízemí budovy děti nyní využívají samostatnou lehárnu, třídu, šatnu a sociální zařízení. V 1. patře třídu, která je víceúčelová - chodíme si sem zacvičit, pořádáme zde společné dílničky pro rodiče a jejich děti, ale také jí pravidelně využívá paní logopedka, která školku pravidelně navštěvuje. Nachází se zde také sociální zařízení a sklad.

Místnosti pro děti jsou prostorné, světlé. Od roku 2008 -2013 proběhla postupná výměna stolků, židlí a veškerého nábytku pro děti.

Budova školy je obklopena rozlehlou travnatou zahradou se vzrostlými stromy a dětskými hracími prvky /prolézačky, houpačky, pískoviště, zastřešené posezení pro děti a uzamykatelný domeček pro úklid hraček a sportovního náčiní a nářadí/, kterou děti často využívají.

Strava je dovážena ze základní školy v Nezamyslicích, prostor kuchyně se využívá k přípravě jídla na talíře a k přípravě svačin z přivezených surovin.

Součástí přízemí je vlastní plynová kotelna.

Na naší mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice a jedna provozní pracovnice -školnice, která rovněž zajišťuje přípravu stravy.

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP PV.

Nabízíme standardní péči o děti naší školy – zájmové činnosti, sportovní a kulturní akce, akce pro děti a rodiče, slavnosti a podobně. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základ veškerého přirozeného poznání. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo každé dítě maximálně šťastné a spokojené.

 

msvicemerice_footer.png