+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
logo Olomocký kraj

fulltext

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Aktuality

Aktuality


Informace ČEZ

Datum konání: 3. 4. 2020

Info_CEZ.pdfTřídění odpadů

Datum konání: 3. 4. 2020

EKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA SIRKU_SMALLSIZE (003).JPGNakládání s komunálním odpadem

Datum konání: 3. 4. 2020

Nakladani_s_odpady_koronavirusMŽP.pdfZápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Nezamyslice

Datum konání: 1. 4. 2020

Pozvánka - zápis 2020 - plakát.pdfZápis dětí do 1. třídy - ZŠ Němčice nad Hanou

Datum konání: 1. 4. 2020

Zápis dětí do ZŠ Němčice nad Hanou.pdfInformace o podání daňového přiznání

Datum konání: 2. 4. 2020

Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání.

TZ FÚ pro OLK - Sběrný box.pdfČlověk v tísni - speciální infolinky

ČvT linky pomoci.pdfDoporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19

 

 

Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2  

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) 

doporučuje všem osobám 

nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami. 

Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:

 • datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami;
 • místo, kde ke kontaktu došlo;
 • osoby, které byly kontaktu přítomny;
 • informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu;
 • datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem;
 • popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami. Př. záznamu:
 •  
 • 23. 3. 2020, 12:00 – 12:30, OC Haná – Tesco Olomouc, platba u pokladny č. 5, látková rouška
 • 23. 3. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Chválkovická 1111, Olomouc, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky. Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější. Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů. Děkujeme všem za součinnost.                                            
 •                                                                                                             Krajská hygienická stanice
 •                                                                                                        Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
 •                                                                                                             


Pravidla pro likvidaci ochranných pomůcek

Datum konání: 30. 4. 2020

1.. Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.

2. Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19: rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.

3. Likvidace, roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení: rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem, takto zajištěný odpad se doporučuje vložit do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách po jeho uzavření.

Obce mohou zajistit speciální sběrová místa pro likvidaci roušek, filtrů a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID -19  a je léčena v domácnosti.

4. Likvidace roušek, filtrů a dalšího potenciálně infikovaného materiálu ve zdravotnickém zařízení: řídí se provozním řádem jednotlivých zdravotnických zařízení. Na odpad se pohlíží jako infekční a dle toho se musí likvidovat.

 Prokazování totožnosti osobními doklady v době nouzového stavu

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidle

* Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech