+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Současnost a historie

Současnost

Bydlení

V posledních letech došlo v obci k výrazným změnám. Od druhé poloviny roku 2011 byla postupně zahájena výstavba 20 rodinných domů ve druhé a třetí řadě v horní části obce. V roce 2014 již bylo zkolaudováno 5 rodinných domů a v 10 domech již stavebníci bydlí. Kromě jednoho stavebního místa, již na všech parcelách stojí domy se střechou.

V roce 2014 bylo vybudováno osvětlení druhé a třetí řady.

Byla dána do provozu nová čistírna odpadních vod a byla dokončena podtlaková kanalizace splaškových vod. Byla obnovena část místních komunikací a pokračuje jejich další úprava. Pro pěší byla vybudována stezka podél silnice Víceměřice - Doloplazy a Víceměřice - nádraží Nezamyslice.

Doprava

Železniční doprava - nádraží Nezamyslice vzdálené 1 km od obce.
směry - Brno, Olomouc, Přerov, Morkovice - nyní autobusem.
Autobusová doprava - směr Němčice, Prostějov

Škola

První škola byla v obci postavena na počátku 19. století v místě, kde dnes stojí dům č.p. 51. Vyučování v této škole bylo zahájeno v roce 1807. V roce 1838 byla postavena nová škola s číslem popisným 62. Tato byla zbořena a na jejím místě postavena nová patrová a v roce 1885 rozšířena na dvoutřídku. Ve školním roce 1893-94 měla 116 žáků. Vyučování na této škole bylo ukončeno v roce 1975.

V místě je pouze Mateřská škola. Od 1.9. 2007 byl po šesti letech opět zahájen provoz.

Základní školství

V obci základní škola není. Žáci plnící povinnou školní docházku dojíždějí do základních škol okolních obcí -  Nezamyslice a Němčice nad Hanou.

Spolky a organizace

  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Český zahrádkářský svaz
  • Sbor pro občanské záležitosti
  • SK Víceměřice - Mexiko
  • Rybářský spolek
  • Keramický kroužek
  • Klub důchodců

Kultura

Každým druhým rokem se koná sjezd rodáků. Pravidelně se konají plesy a jiné kulturní akce pořádané místními společenskými organizacemi ve spolupráci s obecním úřadem.

Kroniku obce v současné době vede Mgr. Iveta Navrátilová.